Fundusze unijne

Fundusze Unijne

„Wdrożenie nowych usług badań nieniszczących i analiz chemicznych w firmie Navitest w Gdańsku dla konstrukcji, pojazdów i jednostek pływających w sektorze offshore i portowo-logistycznym poprzez zakup systemu do radiografii cyfrowej i spektrometru.

Cel projektu: Wzrost konkurencyjności firmy Navitest w Gdańsku.

Beneficjent: NAVITEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Krótki opis projektu: Projekt polegać będzie na zakupie środków trwałych w celu wzmocnienia konkurencyjności poprzez wdrożenie nowej technologii badań nieniszczących i nowej oferty analiz chemicznych konstrukcji eksploatujących zasoby morza. Zaplanowano zakup: zestawu do radiografii cyfrowej, przenośnego aparatu rentgenowskiego, mobilnego spektrometru PMI. Przyjęte rozwiązania techniczne stanowią niezbędne minimum w celu efektywnego osiągnięcia celów. Cel główny zostanie osiągnięty między innymi dzięki realizacji celów szczegółowych: wdrożenie radiografii cyfrowej i analiz chemicznych, wykorzystanie wyników własnych prac B+R, likwidacja cieni z wywoływarką, ograniczenie emisji szkodliwych cieczy, redukcja materiałów chemicznych, skrócenie oczekiwań na wyniki. Realizacja projektu pozwoli na zniwelowanie słabych stron w firmie NAVITEST, zwiększenie konkurencyjności firmy, zmniejszy się skala problemów występujących na rynku badań nieniszczących oraz na rynkach stoczniowo-logistycznym, budowlanym, hutniczym, offshore, zmniejszy się skala wpływu na środowisko. Wszystkie czynniki wpłyną pozytywnie na rozwój firmy oraz jego klientów, których koszty operacyjne zostaną zmniejszone poprzez przyspieszenie procesów, a jakość produktów będzie wysokokonkurencyjna.

Wartość projektu: 996 300,00 zł

Dofinansowanie: 396 900,00 zł

www.mapadotacji.gov.pl

 

„Mobilne laboratorium badań radiograficznych”

Wartość całkowita projektu: 551 655,00 zł

Wartość dofinansowania: 201 376,50 zł

Cele i efekty projektu:

Celem głównym projektu jest wzrost konkurencyjności firmy NAVITEST w Gdańsku. Realizacja projektu pozwoli na: zniwelowanie słabych stron w firmie NAVITEST, zwiększenie konkurencyjności firmy, zmniejszenie skali problemów występujących na rynku badań nieniszczących oraz na rynku: stoczniowo-logistycznym, budowlanym, hutniczym, offshore, zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko. Wszystkie czynniki wpłyną pozytywnie na rozwój firmy oraz jego klientów, których koszty operacyjne zostaną zmniejszone poprzez przyspieszenie procesów, a jakość produktów będzie na wysokim poziomie.

 

Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działanie 2.2 Inwestycje profilowane, Poddziałanie 2.2.1 Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

eu_signs

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies .
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki. Akceptuję

Copyright ©2017 Navitest. Wszelkie prawa zatrzeżone.