Aktualności

Jarzmo MT

Czy małe i lekkie jarzmo MT oprócz wysokiej mobilności zapewnia prawidłowe parametry badania?

Okazuje się, że producent sprzętu nie limituje rozstawu biegunów, podczas gdy normy europejskie ograniczają go do minimalnego natężenia pola, jakie wymagane jest w strefie badanej. Zwłaszcza w przypadku mobilnego/lekkiego typu jarzma, często nie jesteśmy w stanie zapewnić prawidłowych parametrów badania przy standardowych rozstawach biegunów (np. na wprost).

Próbki odniesienia

W badaniach ultradźwiękowych skuteczność naszej oceny jest narzucona przez stosowane przez nas bloki kalibracyjne. W Navitest wykorzystujemy wysokiej klasy próbki odniesienia (naszej własnej produkcji) w celu zapewnienia oceny złącza spawanego jak najbliżej rzeczywistości.
Najistotniejsza jest uczciwa i rzeczowa informacja na temat stanu połączenia spawanego. Dążymy do unikania wskazań fałszywych i ograniczenia napraw tylko do tych niezbędnych. Stosujemy ultradźwiękowe próbki ...

Postój remontowy

Nasi koledzy niczym detektywi szukają korozji na 9 instalacjach na przestoju remontowym 2022 w Lotos. W zakres badań wchodzą rurociągi, aparaty oraz wymienniki. Z jednej strony radiografią cyfrową, z drugiej naszym nowym skanerem z elastyczną głowicą ultradźwiękową Phased Array. Korozja jest bez szans! wink

Badania PMI monet

Nasz inspektor Szymon jest numizmatykiem. Otrzymał do badania nietypową nieoficjalną serię monet. 

Monety, które zostały zakupione na aukcji, nie pasowały do ich opisu w katalogach od strony stopu z jakiego zostały wykonane. Wykonano analizę składu chemicznego - PMI metodą XRF. 

Ważne w przypadku monet kolekcjonerskich jest to, żeby nie zostały one uszkodzone w nawet najmniejszy sposób, stąd konieczność wykonania badania ...

Badania VT

Czy wiesz, że podstawową i często najważniejszą metodą są badania wizualne VT? Często już na etapie badań wizualnych można uzyskać sporo informacji mających wpływ na wykonanie i ocenę przy wykonywaniu badań innymi metodami, zarówno powierzchniowymi jak i objętościowymi.

Badania VT dotyczą wad kształtu, wymiarów czy nieciągłości powierzchniowych złączy spawanych. Do badań VT wykorzystuje się m.in. spoinomierze, lusterka, lupy i endoskopy. ...

UTT - mapowanie korozji

Miejsca z ubytkami wstępnie wytypowane przez ultradźwiękowe pomiary grubości bywają problematyczne do interpretacji. Ultradźwiękowe mapowanie rurociągów i wymienników ciepła w miejscach podejrzanych dostarcza klientom czytelnej informacji i ciągły zapis z badania. Daje to możliwości monitorowania stanu obiektu i ubytków korozyjnych opartych o rzeczową wiedzę na temat jego kondycji.

Badania złączy spawanych nierdzewnych a złączy ze stali węglowych

enlightened Czym różni się badanie UT złączy spawanych ze stali nierdzewnych względem tych wykonanych ze stali stopowych?
Często powielanym mitem jest, że do badania złączy spawanych ze stali austenitycznych można podejść „z marszu” tak jak w przypadku stali węglowych. Problematyka badania takich złączy jest dość złożona, zasadniczo składa się z kombinacji materiał-spoiwo. Mogą zdarzyć ...

Badanie UT i PA aluminium

Czy wiedzieliście, że złącza spawane wykonane z aluminium można w dużej mierze badać metodami ultradźwiękowymi, w tym techniką Phased Array? 

Szerokie możliwości kształtowania wiązki ultradźwiękowej umożliwiają zmniejszenie kosztów związanych z zakupem lub modyfikacją klasycznych głowic UT. Produkty wytłaczane z aluminium (nie będące spoinami lub wchodzące w część złącza), posiadają własną problematykę badawczą, która została już opanowana przez nasz personel. Bazowanie ...

Badania prądami wirowymi

Jak przebiega badanie prądami wirowymi? Kiedy warto je wykonywać? Jakie powłoki uniemożliwiają badanie? Spieszymy z wyjaśnieniem!

enlightened Metoda ET wykorzystuje zjawisko indukcji elektromagnetycznej, a dokładniej opiera się na wytworzeniu w warstwie powierzchniowej badanego obiektu prądów wirowych za pomocą cewki umieszczonej w sondzie. Głębokość wnikania prądów wirowych jest zależna od przewodności elektrycznej materiału, jego przenikalności ...

Badania UT złączy niepełnoprzetopowych

Najczęściej spotykane pod kątem badań ultradźwiękowych są złącza pełnoprzetopowe. Zdarza się jednak, że zakresy badań wynikające z przepisów obejmują również złącza niepełnoprzetopowe. Czy takie badanie różni się czymś względem badania złącza pełnoprzetopowego?

Złącza niepełnoprzetopowe mogą być złączami jedno i obustronnymi. Badanie objętości spoiny przeprowadzane jest wg tych samych kryteriów jakościowych i w taki sam sposób, co dla złączy pełnoprzetopowych.

Dodatkowo, ...

Badania UT przez powłokę malarską

Badania UT przez powłoki malarskie? W dalszym ciągu funkcjonuje mit, że nie da się tego zrobić albo wymaga to specjalnej procedury. My jednak wiemy, że jest to możliwe. Wykorzystując badania ultradźwiękowe przez powłoki malarskie często wykonywane są rekontrole badań już po odbiorze produktu przez klienta – wykonywaliśmy wielokrotnie taką weryfikację. Zawsze należy sprawdzić wpływ powłoki malarskiej na możliwość wykonywania badań ...

Komunikat - Prawo Atomowe

Navitest Sp. z o.o. informuje, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie odnotowano wpływu działalności prowadzonej przez Navitest na zdrowie ludzi i środowisko. Nie wystąpiły również uwolnienia substancji promieniotwórczych do środowiska w związku z prowadzoną działalnością.

Pominięcie pomiaru strat przeniesienia

Często popełnianym przez ultradźwiękowców błędem jest pominięcie pomiaru strat przeniesienia.

Nieuwzględnianie w czułości badania strat przeniesienia skutkuje zazwyczaj zaniżoną lub zawyżoną czułością badania i w efekcie niepoprawnym wykonaniem badania. 

W przypadku zaniżonej czułości badania, nieakceptowalne niezgodności mogą zostać uznane za akceptowalne, a w skrajnych przypadkach uznaje się, że wykonanie badania zgodnie z wymaganiami norm europejskich jest niemożliwe. Zawyżenie czułości natomiast ...

Badania VT i MT po pożarze

Niedawno klient zlecił nam ocenę stanu konstrukcji wsporczej budynku po pożarze, w celu potwierdzenia jej przydatności do dalszej eksploatacji. Finalny wybór padł na badania wizualne i magnetyczno–proszkowe zdeformowanych elementów.

Badania dotyczyły słupów głównych oraz dźwigara dachowego, na których widoczne były istotne ślady upalenia powłoki malarskiej lub deformacje.

Na żadnym z badanych słupów (pomimo istniejących deformacji i silnie zniszczonej powłoki malarskiej) ...

Świąteczne życzenia

Nasi inspektorzy znajdują prezenty nie tylko pod choinką... wink


Niech zbliżające się Święta Bożego Narodzenia będą pełne radości i ciepła rodzinnej atmosfery. Życzymy wszystkim zadowolenia i satysfakcji z podejmowanych wyzwań.

Badania ultradźwiękowe złączy TKY zgodnie z amerykańskimi przepisami API2x

Badania złączy spawanych typu TKY to jedno z trudniejszych rodzajów połączeń spawanych. Głównym problemem są zmieniające się geometrie przekrojów, po których odbywa się przeszukiwanie głowicami kątowymi. Przed przystąpieniem do badania należy uzyskać informacje dotyczące przygotowania materiału podstawowego do spawania: grubość materiału, kąt ukosowania, szerokość rowka i ewentualne odstępstwa od wytycznych z WPS. Należy zmierzyć straty przeniesienia w kilku miejscach na ...

Badania Phased Array

Badania Phased Array na projekcie u naszego klienta idą pełną parą. Podobne instalacje jeszcze kilka lat temu były badane metodami radiograficznymi, dzisiaj - ultradźwiękowo. To, co było nieosiągalne staje się rzeczywistością.

#ndt #badania #nieniszczące #navitest #inspections #inspection #qc #quality #PA #phasedarray

Badanie PMI

Mamy tu pasjonatów historii?

Naszym klientem był pewien archeolog, który chciał potwierdzić swoje przypuszczenia co do materiałów, z jakich zostały wykonane przedmioty. Do badań otrzymaliśmy dziesięciowieczny miecz i topór. Znaleziska pochodzą z województwa warmińsko-mazurskiego.

Zlecono nam badania PMI oraz radiografię cyfrową RTD. Nasi inspektorzy musieli zachować szczególną ostrożność, aby nie połamać miecza, ponieważ jego część była mocno skorodowana. Badanie RTD ...

Pęknięcia na zwijkach

Ostatnio mieliśmy okazję przeprowadzić badania magnetyczno-proszkowe na zwijkach giętych na zimno. Po wykryciu niezgodności, klient zażyczył sobie dodatkowo badania ultradźwiękowe, aby sprawdzić na jaką głębokość sięgają pęknięcia. Wskazania wyglądały bardzo poważnie, jednak udało się naprawić elementy niskim kosztem, bez konieczności cięcia, jedynie poprzez szlifowanie i napawanie ubytków. Wytrzymałość materiału nie ucierpiała na naprawach. Ponowne badania MT i UT nie wykazały ...

Przygotowanie powierzchni do badań PA

Kliencie, czy zdajesz sobie sprawę, że odpowiednie przygotowanie powierzchni do badań Phased Array silnie rzutuje na jakość uzyskiwanych wyników? Najbardziej trafny termin to: powierzchnia „jednolita akustycznie”. Miejsce wprowadzenia dźwięku powinno być jednolite, a jej profil niezaburzony procesem przygotowania.

Nieprawidłowe przygotowanie (niedostateczne lub nawet nadmierne), powoduje szereg niechcianych efektów, poczynając od silnie widocznych, a kończąc na takich, które wymagają wprawnego oka ...

Badania RT lampą RTG ATG FOKUS XD 200

Spieszymy z informacją, że weszliśmy w posiadanie nowej lampy RTG - ATG FOCUS XD200. Została już wdrożona i przeszła testy terenowe, dzięki czemu wykonywanie badań radiograficznych z obrazem o wysokiej jakości od teraz jest dużo łatwiejsze! 
Podstawową zaletą lampy w porównaniu do izotopów jest lepsza jakość obrazu, co przekłada się na większą wykrywalność. Na gazociągach/rurociągach montażowych zazwyczaj używa się ...

Badanie na odlewie

Badania magnetyczno-proszkowe MT zgodne z normą PN-EN 1369 powinny być podstawą badań NDT przy odbiorze jakościowych odlewów staliwnych i żeliwnych. Na załączonym zdjęciu uwieczniliśmy pęknięcie produkcyjne, wykryte podczas badań MT w UV na odlewie.

PA - nietypowy układ badania

W celu zapewnienia szczelności dna podwójnego zbiorników paliwowych wymaga się, aby komory dna były rozdzielone ciągłą spoiną - jak przetop dla złącza otworowego. 
Jak zweryfikować poprawność przetopu "podkładki" stworzonej ze znajdującej się pod spodem płyty? 
Wspólnie opracowaliśmy układ i technikę badania takiego złącza, zmniejszając ryzyko powstania nieszczelności, którą można wykryć innymi metodami, ale nie da się jej zlokalizować ...

Nietypowe badania UT na odlewach

Kontrola odlewów to nie tylko wyszukiwanie nieciągłości. Poprzez wykorzystanie korelacji pomiędzy prędkością dźwięku i strukturą gotowego wyrobu można pośrednio określać skład chemiczny żeliwa. Zmniejszenie zawartości niektórych pierwiastków chemicznych wpływa znacząco na parametry wytrzymałościowe żeliwa. Wstępna weryfikacja prędkości dźwięku pozwala uniknąć droższych badań spektrometrycznych, a łatwość procesu kontroli umożliwia seryjne zastosowanie.

Badania NDT pod wodą część III

Podwodne badania NDT to wymagająca dziedzina, która zapewnia bezpieczeństwo niezliczonej ilości ludzi, kontrolując budowle hydrotechniczne, platformy i inne instalacje offshore. Dotyczy to obiektów śródlądowych i morskich. 
Zawodowi nurkowie szkolą się i otrzymują certyfikaty do wykonywania tego typu badań. Jednym z najbardziej popularnych jest CSWIP 3.1U oraz 3.2U.
Zespoły nurków zawodowych, którzy przeprowadzają podwodne inspekcje, stosują różne metody badań ...

Badania NDT pod wodą część II

Ciekawi Was temat metod NDT używanych w warunkach podwodnych? Oto porcja wiedzy! Pod wodą wykonuje się badania wizualne VT, magnetyczno-proszkowe MT/MPI, ultradźwiękowe/pomiary grubości UT, elektromagnetyczne ACFM, prądami wirowymi ET.
Badania MT umożliwiają wykrycie pęknięć niewidocznych dla nieuzbrojonego oka. Podczas wykrycia pęknięcia należy zatrzymać jego propagację przez zastosowanie techniki wiercenia na początku i końcu pęknięcia. Badania przeprowadza się specjalnymi pastami ...

Badania NDT pod wodą

Nie każdy wie, że badania NDT są wykonywane także w warunkach podwodnych. Skąd zainteresowanie takimi badaniami?
W latach 40. XX wieku zaczęto budować prefabrykowane statki Liberty. Były szybkie i proste w budowie. Najszybszy statek Liberty zbudowano w 4 dni 15 godz. i 29 min. Szybko zauważono, że ten sposób budowy nie jest odpowiedni. Spośród 2710 zbudowanych statków Liberty, w ...

Badania stali odpornych na korozję

Czy zastanawialiście się dlaczego przy konstrukcjach ze stali odpornych na korozję stosuje się niemagnetyczne metody badań nieniszczących? 

Wybór odpowiedniej metody badań nieniszczących zależy często od rodzaju materiału badanego.

Dzieje się tak, m. in ze względu na strukturę materiału. Stale odporne na korozję o strukturze austenitycznej są niemagnetyczne i właśnie z tego wynika brak możliwości zastosowania np. badań magnetycznych. W przypadku ...

Nasz system "Ariadna"

Czy słyszeliście już o wdrożeniu przez nas systemu Ariadna, który służy do udostępniania wyników badań NDT?  Aby uzyskać dostęp do Ariadny wystarczy wpisać otrzymane od nas dane logowania na naszej stronie internetowej www.navitest.com.pl w zakładce „Zaloguj”.

System  wprowadza szereg udogodnień, między innymi możliwość wyszukiwania raportów wg numerów projektów, zleceń lub nazw elementów badanych. Nowy system pozwala również na pobranie gotowego, ...

Badania NDT na gorąco

W wyniku rosnących wymagań liderów przemysłu, nastąpił wzrost zapotrzebowania na diagnostykę, którą można przeprowadzać w trudnych warunkach pracy. W związku z tym, w ostatnim czasie przeprowadzamy badania różnych rozwiązań głowic ultradźwiękowych, np. w temperaturach powyżej 200°C. W tej chwili jesteśmy w stanie wykonywać radiografię na pracujących gorących instalacjach.
Przeprowadzone badania dają pozytywne wyniki i niebawem powinny być wprowadzone do ...

Audyt korozyjny

Od wielu lat z sukcesami oferujemy klientom z branży chemicznej, energetycznej, przemysłu spożywczego możliwość weryfikacji i monitorowania stanu instalacji, zbiorników czy aparatów przy pomocy różnych technik mapowania korozji. W szybki nieinwazyjny sposób dostarczają one informację o położeniu, wielkości i charakterze korozji bez konieczności zatrzymywania pracy instalacji. Nasz klient unika w ten sposób kosztów związanych z przestojem oraz rozbieraniem i układaniem ...

Badanie UT-PA

Praca naszych inspektorów nie zawsze jest łatwa. Często muszą stawiać czoła trudnym sytuacjom, które wymagają poświęceń... Takie badanie UT-PA to nie lada wyzwanie!

Badania MT

Na czym polega popularna metoda magnetyczno–proszkowa?
Badanie to bazuje na namagnesowaniu badanego elementu, a następnie wykryciu magnetycznego pola rozproszenia, pojawiającego się w miejscu występowania nieciągłości. Należy jednak pamiętać, że metoda MT umożliwia badanie jedynie na materiałach ferromagnetycznych do głębokości ok. 3 mm oraz na obiektach pokrytych powłoką malarską, która nie przekracza 40μm.

Metoda magnetyczna umożliwia m. in. wykrycie pęknięć ...

Pęknięcia naprężeniowe

Jak zapewne wiecie z nieprzewidzianymi wadami spawalniczymi można spotkać się na różnych etapach wykonywania konstrukcji. Oczywiście zdarza się, że pęknięcia pojawiają się w najmniej oczekiwanym miejscu. W ostatnim czasie mieliśmy możliwość zaobserwować bardzo duże pęknięcia naprężeniowe na soczewce dennicy zbiornika ciśnieniowego u naszego klienta. Wady te powstały w obszarze, który został wcześniej naprawiany przez podwykonawcę.

Zastanawiacie się jak do tego ...

Zbiorniki paliwowe

W lipcu 2020 roku rozpoczęliśmy współpracę przy rozbudowie bazy paliwowej. Projekt dotyczył dwóch zbiorników o pojemności aż 32.000 m3 każdy.

Krótki termin, kilkanaście kilometrów badań... Brzmi groźnie? Takie wyzwania lubimy najbardziej! Nowe doświadczenia tylko napędzają nas do dalszego działania.

Z czystym sumieniem możemy powiedzieć, że nasz zespół spisał się na medal, ponieważ zbiorniki aktualnie znajdują się w fazie prób przed dopuszczeniem ...

Zastąpienie badań radiograficznych techniką Phased Array

Czy wiecie, że normy europejskie przewidują zastąpienie badań radiograficznych wprost metodami ultradźwiękowymi? Przy zachowaniu wytycznych i dedykowanej strategii badawczej można przeprowadzić inspekcję techniką Phased Array z zachowaniem wysokiej wykrywalności nawet dla złączy poniżej 8 mm grubości. Prawdopodobieństwo wykrycia niezgodności metody (POD) zależne jest od wielu czynników, jednak nowoczesne techniki i wyposażenie zwiększają ten wskaźnik na korzyść technik ultradźwiękowych (UT-PA) dając ...

Prawo Atomowe - komunikat

Navitest Sp. z o.o. informuje, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie odnotowano wpływu działalności prowadzonej przez Navitest na zdrowie ludzi i środowisko. Nie wystąpiły również uwolnienia substancji promieniotwórczych do środowiska w związku z prowadzoną działalnością.

Mapowanie korozji - wyciek

Przegląd wizualny, obchód to podstawa odpowiedzialnego nadzoru nad instalacjami. W przypadku zauważenia anomalii lub efektów wycieku nie warto czekać na następne zdarzenia, tylko sprawdzić znalezisko, a wraz z nim analogiczne elementy obiektu.

Prądy wirowe ET

Zastanawiałeś/aś się kiedyś na czym polega metoda prądów wirowych? Metoda ET wykorzystuje zjawisko indukcji elektromagnetycznej, a dokładniej opiera się na wytworzeniu w warstwie powierzchniowej badanego obiektu prądów wirowych. Głębokość wnikania prądów wirowych jest zależna od przewodności elektrycznej materiału, jego przenikalności magnetycznej, kształtu i wymiaru badanego obiektu, a także częstotliwości wzbudzania prądów wirowych. A prościej mówiąc metoda badań prądami wirowymi (ET) ...

Mapowanie korozji

Niszczenie metali w skali globalnej ma bardzo poważne konsekwencje ekonomiczne. Wg szacunków ok. 25 % światowej produkcji stali jest przeznaczana na kompensację strat, które wynikają z działania korozji. To właśnie korozja należy do najczęstszych przyczyn powstawania awarii w instalacjach gazowniczych, ciepłowniczych oraz na wszelkiego rodzaju rurociągach. Bardzo ważna jest również kontrola tego zjawiska w przemyśle naftowym, chemicznym, a także na ...

Badania PMI

Coraz częściej zdarzają się sytuacje awarii starych maszyn i urządzeń, do których albo nie ma dokumentacji technicznej, albo jedyne oznaczenia na uszkodzonej części zatarły się ze starości. W takich sytuacjach niezwykle przydatne może okazać się badanie analizy składu chemicznego i gatunku stali, tj. PMI - Positive Materials Identification. To badanie również okazuje się pomocne przy sprawdzeniu zgodności wykorzystywanych gatunków materiałów ...

Badania UT PA

Czy wiesz, czym jest technika badań Phased Array (UTPA)? Nie? Otóż jest to technika badań nieniszczących, która jest rozszerzeniem badań ultradźwiękowych (UT). Najczęściej stosuje się ją do badań złączy spawanych, odlewów oraz odkuwek ze stali węglowych. Jednak technika ta również jest efektywnie wykorzystywana do kontroli złączy spawanych ze stali nierdzewnych austenitycznych, jedno- oraz różnoimiennych, zamiast prowadzenia badań RT. 
Od ...

NII Inspekcja nieinwazyjna

Tradycyjną metodą oceny stanu zbiorników i rurociągów ciśnieniowych jest wewnętrzna inspekcja wizualna - bezpośrednia lub zdalna przy pomocy np. wideoskopu. Jak wszystkie operacje wymagające wyłączenia urządzenia, jest ona kosztowna i czasochłonna. Nowoczesnym rozwiązaniem jest inspekcja nieinwazyjna (Non Intrusive Inspection - NII). Wykorzystywanie NII przynosi wiele korzyści:
• Zmniejszone straty produkcyjne związane z brakiem przestoju zbiornika czy rurociągu w trakcie ...

eu_signs

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies .
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki. Akceptuję

Copyright ©2017 Navitest. Wszelkie prawa zatrzeżone.